Reakciókinetika és katalízis doktori program (K1)

Programvezető: Dr. Joó Ferenc, akadémikus, egyetemi tanár.

 

A programban résztvevő oktatók
Bazsa György Papp Gábor
Bényei Attila Purgel Mihály
Győrváriné Horváth Henrietta Tóth Zoltán
Kathó Ágnes Udvardy Antal

Kutatási témák

Fémorganikus katalízis vizes közegben és alkalmazása szerves kémiai szintézisekben. Katalitikus oldatreakciók mechanizmusa. Molekuláris katalizátorok heterogenizálása. Szilárd fázisú reakciók. Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat alkalmazása a szupramolekuláris kémiában, szerkezet-meghatározás pordiffrakciós adatokból, gyógyszer-hatóanyagok polimorfizmusának vizsgálata. Kémia tanítása.

 

A Doktori Program leírása

A program a több, mint ötven éves debreceni reakciókinetikai kutatások eredményeire épül.

A homogén katalízis kutatások terén vizsgáljuk a vizes közegű fémorganikus katalízis feltételeit és alkalmazásait (pl. hidrogénezés, deuterálás, redoxizomerizáció, szén-szén keresztkapcsolások), továbbá a szén-dioxid és a nitrogén-oxid homogénkatalitikus átalakításait. Oldható katalizátorként elsősorban tercier foszfin, N-heterociklusos karbén és hidrogénezett szalén (szalán) ligandumokat tartalmazó platinafém-komplexeket alkalmazunk, ezek szintézise és jellemzése alapvető jelentőségű a kutatásokban. Stabilizált fémkolloidokat állítunk elő és tanulmányozzuk azok felhasználását vizes közegben is hatékony hidrogénező katalizátorokként. Mikrofluidikai elven működő hidrogénező reaktor, továbbá a mikrohullámú aktiválás alkalmazásával keressük új típusú szerves szintézisek lehetőségeit. Mind a homogén, mind a heterogén katalizátorokat felhasználjuk sejtmembránok hidrogénezés révén történő módosítására, a sejtmembránok fizikai állapota és funkciói közötti összefüggések tanulmányozására. A szilárd fázisú reakciókat elsősorban új ligandumok és katalitikusan aktív fémkomplexek előállítására, valamint ismert katalizátorok egyszerű és gyors előállítási módszereinek kidolgozására alkalmazzuk. Bolygóműves- és vibrációs-golyós malmok felhasználásával sztenderdizált őrlési programokat dolgozunk ki mechanokémiai reakciókhoz. Szorosan csatlakozik a programhoz a katalizátorok és termékek szerkezetvizsgálata, ezen belül az egykristály röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat. Ennek további területei: szupramolekuláris kémia, szerkezet-meghatározás pordiffrakciós adatokból, és a gyógyszer-hatóanyagok polimorfizmusának vizsgálata.

A programhoz tartozó valamennyi kutatási területen alkalmazzuk a számításos kémia módszereit.

A Kémia Doktori Iskola Tanácsának döntése értelmében ezen a programon belül folynak a kémia alap-, közép- és felsőfokú oktatásának didaktikai kérdéseivel foglalkozó kutatások. Kiterjedt elemzésekkel vizsgáljuk az oktatás szerepét az ifjúság, illetve a felnőtt lakosság kémiai ismereteinek, szemléletmódjának kialakításában, a szakember-utánpótlás biztosításában. Általános és középiskolás tanulók körében rendszeres felméréseket végzünk a fogalmi fejlődést meghatározó tényezők (tankönyv, tanítási módszer, hétköznapi tapasztalatok stb.) hatásának és szerepének megismerésére. Célunk a tanulókat leginkább jellemző tudásszerkezet feltárása a tudástérelmélet és a szóasszociációs módszerek felhasználásával. 

 

Doktori kurzusok

Oktatók Kurzusok
Bényei Attila Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat
Bazsa György Nemlineáris kémiai kinetika
Joó Ferenc Homogeneous Catalysis in Industry (angol nyelven)
Joó Ferenc, Horváth Henrietta, Papp Gábor Komplexkatalizált szerves szintézisek
Kathó Ágnes Alternatív oldószerek a fémorganikus katalízisben
Purgel Mihály Számítógépes molekulamodellezés
Tóth Zoltán Alkalmazott tudástér elmélet
Tóth Zoltán Kémia didaktika
Tóth Zoltán A didaktikai kutatás módszertana
Udvardy Antal Mechanokémiai szintézisek

Frissítés dátuma: 2021.06.14.


Tisztelt Felhasználó!

 

A Debreceni Egyetem kiemelt fontosságúnak tartja a rendelkezésére bocsátott, illetve birtokába jutott személyes adatok védelmét. Ezúton tájékoztatjuk Önt, hogy a Debreceni Egyetem a 2018. május 25. napjától kötelezően alkalmazandó Általános Adatvédelmi Rendelet alapján felülvizsgálta folyamatait és beépítette a GDPR előírásait az adatkezelési és adatvédelmi tevékenységébe. A felhasználók személyes adatait a Debreceni Egyetem korábban is teljes körültekintéssel kezelte, megfelelve az érvényben lévő adatkezelési szabályozásoknak. A GDPR előírásait követve frissítettük Adatvédelmi Tájékoztatónkat, amelyet az alábbi linkre kattintva olvashat el: Adatkezelési tájékoztató. DE Kancellária VIR Központ

A tájékoztatót megismertem.