Választható tantárgyak a Kémia Tudományok Doktori Iskolában

Új tantárgy bejelentése - adatlap

K1 Program

Oktató Tárgy megnevezése Tárgy kód
Bényei Attila Röntgendiffrakciós szerkezetvizsgálat T_PK1115
Bazsa György Nemlineáris kémiai kinetika T_PK1102
Joó Ferenc Homogeneous Catalysis in Industry (angol nyelven) T_PK6132
Joó Ferenc, Horváth Henrietta, Papp Gábor  Komplexkatalizált szerves szintézisek T_PK1108
Kathó Ágnes Alternatív oldószerek a fémorganikus katalízisben T_PK1116
Purgel Mihály Számítógépes molekulamodellezés T_PK1123
Tóth Zoltán Alkalmazott tudástér elmélet T_PK1121
Tóth Zoltán  Kémia didaktika T_PK6126
Tóth Zoltán A didaktikai kutatás módszertana T_PK6131
Udvardy Antal Mechanokémiai szintézisek T_PK1124

 

K2 Program

Oktató Tárgy megnevezése Tárgy kód
Buglyó Péter Elem- és fémorganikus kémia T_PK2010
Tóth Imre Koordinációs kémia T_PK2104
Fábián István Gyorsreakciók kinetikája T_PK2105
Tircsó Gyula Makrociklusos komplexek kémiája T_PK2107
Sóvágó Imre Bioszervetlen kémia T_PK2109
Sóvágó Imre Átmenetifémek koordinációs kémiája T_PK2110
Lázár István Válogatott fejezetek a modern anyagtudományból T_PK2111
Nagy Péter Redox kémia biológiai rendszerekben T_PK2112
Gyémánt Gyöngyi Korszerű kromatográfiás eljárások T_PK3206
Posta József Atomabszorpciós spektrometria T_PK3214
Gáspár Attila Mikrofluidika, lab-on-a-chip T_PK3220
Nagy Noémi Radioanalitika és alkalmazása T_PK3301
Gáspár Attila Kapilláris zónaelektroforézis T_PK4121
Fehér Krisztina Térszerkezet meghatározása NMR spektroszkópiával T_PK2114
Kalmár József Haladó kemometria T_PK2113

 

K4 Program

Oktató Tárgy megnevezése Tárgy kód
Árpád István Dimenzióanalízis és hasonlóságelmélet T_PK4133
Bányai István Relaxációs módszerek a kémiában T_PK1101
Kéki Sándor Makromolekuláris kémia T_PK4114
Kéki Sándor Modern tömegspektrometriás módszerek T_PK4129
Kéki Sándor Intelligens műanyagok  
Kuki Ákos Vegyipari folyamatok szimulációja T_PK4131
Nagy Lajos Modern folyadékkromatográfiás eljárások T_PK4127
Nagy Miklós Műanyagok T_PK4113
Nagy Noémi, Kónya József Határfelületi reakciók kőzeteken és talajokon T_PK4130
Novák Levente Biokolloid rendszerek T_PK4502

 

K5 Program

Oktató Tárgy megnevezése Tárgy kód
Batta Gyula Modern NMR módszerek elmélete T_PK5101
Somsák László Reaktív indermedierek szénhidrátok anomer centrumán T_PK5123
Somogyi Árpád Tömegspektrometriai alapismeretek, spektrumelemzések és alkalmazások biokémiai és biológiai kutatásokban T_PK5125
Herczeg Mihály Véralvadásgátló vegyületek kémiája T_PK5126
Batta Gyula NMR operátorképzés I. (gyakorlat) T_PK5201
Kövér Katalin NMR operátorképzés II. (gyakorlat) T_PK5203
Gyémánt Gyöngyi, Barna Teréz, Kövér Katalin Glikoenzimek T_PK5301
Kerékgyártó János Glikozilezési módszerek, oligoszacharidok szintézise T_PK5302
Vágvölgyiné Tóth Marietta Glikomimetikumok T_PK5303
Kurtán Tibor Haladó kiroptikai spektroszkópia T_PK5304
Herczegh Pál, Borbás Anikó  A kémiai biológia alapjai T_PK5305
Kónya Krisztina Fémkatalizált keresztkapcsolási reakciók T_PK5306
Juhász László Nagyhatékonyságú szintézismódszerek és szénhidrátkémiai alkalmazásuk T_PK5307
Gyémánt Gyöngyi, Batta Gyula Szénhidrátok analitikája és szerkezetvizsgálata T_PK5309
Borbás Anikó, Csávás Magdolna, Herczeg Mihály, Lázár László Védőcsoport-manipulációk a szénhidrátkémiában T_PK5310
Juhászné Tóth Éva A gyógyszerszintézisekben alkalmazott reakciók mechanizmusa T_PK6108
Kövér Katalin  NMR több dimenzióban T_PK6110
Somsák László Bevezetés a szénhidrátkémiába T_PK6117
Bokor Éva C-Glikozil vegyületek T_PK5314
Bakai-Bereczki Ilona Kábítószerek kémiája és gyógyászati felhasználása T_PK5312
Csávás Magdolna Glikokonjugátumok szintézise T_PK5313
Mándi Attila Szerves vegyületek in silico konformációs vizsgálata és spektrumszámítása T_PK5311
Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 27. 13:54