Doktori védés

Az értekezést a két támogató bírálat beérkezésétől számított, szorgalmi időszakra eső két hónapon belül nyilvános vitára kell bocsátani. A jelölt a bírálatokat előzetesen írásban kézhez kapja, az azokban feltett kérdésekre a nyilvános vita előtt időben, írásban válaszol. Az értekezésbe, a bírálatokba és a válaszokba a bírálóbizottság tagjai betekintést nyernek.  A nyilvános vita keretében a jelölt szabad előadásban (20-25 perc) ismerteti értekezésének téziseit, majd a bírálók írásos, illetve a bizottsági tagok, a bírálók és a jelenlévők felmerülő kérdéseire válaszol.  A vita lezárása után a bizottság zárt ülésen értékeli a jelölt teljesítményét. A bizottság minden tagja négyfokozatú skálán (summa cum laude, cum laude, rite, nem felelt meg) értékeli külön-külön a) az értekezést és a jelölt publikációs tevékenységét és b) a nyilvános védésen mutatott teljesítményét. A védés eredményének megállapítása a DE Doktori Szabályzata 13. mellékletének megfelelően történik.

Sikertelen védés esetén új védési eljárás leghamarabb a sikertelen védéstől számított két év elteltével, ugyanazon doktori témában legfeljebb egyszer kezdeményezhető.  Ilyen esetben a sikeres szigorlatot nem kell megismételni.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 27. 13:54