A fokozatszerzési információk

Fokozatszerzési eljárás elindítása a régi képzésben résztvevő hallgatók esetén

A fokozatszerzési eljárás indítását a jelentkezési lap kitöltésével tudja kezdeményezni, ami beszerezhető a TTDT irodájában a Főépület Fsz/15 irodájában.

A fokozatszerzési eljárás elindításához szükséges a szigorlati bizottság elfogadtatása, melyet a KDI honlapján található dokumentum kitöltésével tud kezdeményezni. A bizottságot a KDI Tanácsa véleményezi, és a TTDT vagy a DIVT ülése hagyja jóvá. A véleményezéshez a kitöltött jelentkezési lapot Word dokumentumként elektronikusan kell eljuttatni a KDI titkárához, aki gondoskodik a javaslat véleményezéséről, és jóváhagyásra eljuttatja a TTDT ügyintézőjéhez.

A fokozatszerzési eljárás elindításától számítva 2 éven belül be kell nyújtani az értekezés, ellenkező esetben a fokozatszerzési lezárul, és újbóli elindítása szükséges.

Fontos linkek: Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács

 

Fokozatszerzési eljárás elindítása az új képzésben résztvevő hallgatók esetén

Az új képzésben résztvevő hallgatók fokozatszerzési eljárása a komplex vizsgára történő jelentkezéssel kezdődik. Jelentkezni a harmadik félévet követően kell, a jelentkezési lap kitöltésével, és a komplexvizsga bizottság benyújtásával a KDI titkárának. A jelentkezési lapot a KDI titkára juttatja el a hallgatóknak, míg a bizottság benyújtását a KDI honlapjáról letölthető nyomtatványon kell kezdeményezni. A bizottságot a KDI Tanácsa véleményezi, és a TTDT/DIVT ülése hagyja jóvá. A komplex vizsgát a nyári vizsgaidőszakban augusztus 31-ig kell letenni. A komplex vizsgával kapcsolatos részletes tájékoztató elérhető a KDI működési szabályzatában.

 

A doktori értekezés előzetes vitája

Az előzetes vita lebonyolítása mindkét képzés esetében azonos módon történik. A kész dolgozatot benyújtás előtt munkahelyi vitán kell véleményeztetni, amit megelőzz a kész dolgozat szövegegyezés ellenőrzése. A dolgozattal kapcsolatos formai követelmények elérhetők a Természettudományi és Informatikai Doktori Tanács honlapján. Az előzetes vita bizottságát a KDI honlapjáról letölthető jelentkezési lapon kell elektronikusan benyújtani a KDI titkárához, aminek a véleményezéséről a titkár gondoskodik. A bizottságot a KDI Tanácsa hagyja jóvá, és kéri fel a bíráló bizottság tagjait az előzetes vita lefolytatásához. Az előzetes vita lefolytatásáról további információk a KDI honlapján érhető el, illetve az iskola titkárától kapható.

 

Az értekezés benyújtását és nyilvános vita

Sikeres előzetes vitát követően a jelölt elvégzi a bírálóbizottság tagjai által javasolt módosításokat, valamint összeállítja a doktori értekezés téziseit magyar és egy választott idegen nyelven (angol, német, francia, olasz, orosz). Amennyiben az előzetes vita során a dolgozat szövegegyezés vizsgálata kritikus megállapításokat tett, a végső változat benyújtása előtt újabb vizsgálat szükséges. A dolgozat benyújtásához a jelöltnek el kell készíttetnie a hitelesített publikációs listáját a DE könyvtárával angol és magyar nyelven, és ezen listákat a megfelelő tézisfüzetbe be kell köttetnie. A dolgozat és tézisek végleges formai követelményei a TTDT honlapján érhetők el (lásd az előző pontban). A benyújtás előtt a nyilvános vita bizottságát a KDI Tanácsának jóvá kell hagynia, ehhez a bizottságot a KDI honlapjáról letölthető jelentkezési lapon kell elektronikusan benyújtani a KDI titkárához, aminek a véleményezéséről a titkár gondoskodik, és jóváhagyásra a TTDT ügyinézőjéhez továbbítja azt. A benyújtással egyidőben gondoskodnia kell a jelöltnek arról, hogy a dolgozata és a téziseinek angol és magyar nyelvű változatai fel legyenek töltve a DEA adatbázisba. Ennek a feltöltésnek az ellenőrzéséről a KDI titkára gondoskodik, és szükség esetén visszautasítja azt és javításokat kérhet. Ezen javításoknak a nyomtatott verzióban is meg kell jelenniük, így ezen lépést célszerű a nyomtatás előtt végrehajtani. A dolgozatot és a nyilvános vita bizottságát a TTDT ülése fogadja el, melyet követően a bírálók elkészítik az értekezés véleményezését, és ezt követően van lehetőség a nyilvános vita szervezésére, melyhez segítséget a TTDT ügyintézője nyújt.

A fokozatszerzési eljárás ezen lépéseiről részletesebb információ érhető el a Debreceni Egyetem Doktori szabályzatában. A tudományágspecifikus sajátságokról a TTDT és a KDI Működési Szabályzatában tájékozódhatnak a jelöltek, illetve a KDI titkárától és a TTDT ügyintézőjétől kérhetnek segítséget.

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 27. 13:54