Felvételi információk

Felvétel a Kémia Tudományok Doktori Iskolába

A Kémia Doktori Iskolába rendszerint a Debreceni Egyetemen oklevelet szerző vegyészek jelentkeznek. Ritkában de előfordul kémiatanárok, gyógyszerészek, környezettudomány szakos végzettségűek vagy más hazai egyetemen végző vegyészek, vegyészmérnökök vagy biomérnökök jelentkezése. Az MSc képzések megindulásával a jelentkezők palettája minden bizonnyal színesebb lesz. További jellegzetesség, hogy a Kémia Doktori Iskola jelentős számban képez külföldi állampolgárokat, akik általában ukrajnai, szlovákiai, romániai vagy szerbiai magyarok, bár időnként előfordul egy-egy más állampolgárságú, nem magyar nemzetiségű hallgató jelentkezése is.

A felvételi jelentkezésekben meg kell jelölni a témavezető nevét, a téma címét, röviden össze kell foglalni a kidolgozandó témáról való előzetes elképzeléseket, és mindezt a megjelölt témavezetőnek véleményeznie kell.

A jelentkezőkkel a felvételi bizottság, amely általában a kémia doktori programok vezetőiből áll, szakmai beszélgetést folytat. Ezután a bizottság három kategóriában pontoz: szakmai intelligenciára legfeljebb 40 pont, a diplomára legfeljebb 30 pont, előző tudományos munkára (cikk, TDK dolgozat, előadás) legfeljebb 30 pont adható. Két évnél régebbi diplomára nem adnak pontot, ebben az esetben a megmaradó két kategória legnagyobb pontszáma tizenöttel növekszik.

A felvételhez szükséges minimális összpontszám 60.

A felvételhez magyar állampolgárok esetén egy az Európa Tanács KER B2 szintjének megfelelő, államilag elismert komplex nyelvvizsga (korábban középfokú C típusú nyelvvizsga), vagy azzal egyenértékű honosított nyelvvizsga vagy nyelvszakos vagy szakfordítói oklevél szükséges. Ezen túlmenő nyelvismeretre plusz pontok adhatók (egy középfokú C tip., vagy egy felsőfokú A vagy B tip. nyelvvizsga esetén 3 pont, C tip. felsőfokú nyelvvizsga esetén 5 pont).

Külföldi jelentkezőknél a pontozási rendszer és a nyelvismereti követelmények is eltérőek lehetnek.

A felvételi vizsgán a jelentkezőket a pontszám szerint rangsorolják, és a Kémia Doktori Iskola rendelkezésére álló, évente kissé változó számú állami ösztöndíjakat a legmagasabb pontszámokat elérőknek ajánlják fel. A felvételi vizsgán megfelelő, de állami ösztöndíjban nem részesülő jelentkezők egyéb anyagi források terhére lehetnek doktori hallgatók (a szükséges anyagiakat jellemzően iparvállalatok ill. a témavezetők –rendszerint pályázati támogatások felhasználásával- biztosítják.

A Kémiai Doktori Iskola Tanácsa (KDIT) a 2013. január 8-i ülésén módosította a levelező és egyéni doktori (PhD) képzés költségtérítési díját. Az új összeg 150 eFt/félév, melyet felmenő rendszerben kell majd alkalmazni a 2013. szeptemberétől beirakozott hallgatókra.

 

A felvételikhez hasznos további linkek

Legutóbbi frissítés: 2023. 03. 27. 13:54